فروشگاه شرکت کنترل ابنیه ملل

گیت تردد

راهبند میله ای (خودرویی)

راهبندنفررو

درب شیشه ای اتوماتیک

لوازم جانبی راهبند

سامانه مدیریت هوشمند پارکینگ

سامانه پلاکخوان

سامانه کنترل تردد خودرو

سامانه جامع پارکینگ PMS

دوربین پلاک خوان