خانه » راه بند پارکینگی

در حال نمایش 12 نتیجه

راهبند راهبان R-680-FULL با بوم 6 متری

موجود در انبار

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,300,000 تومان است.

راهبند الکتروهیدرولیک H-980 برند راهبان

موجود در انبار

قیمت اصلی 72,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,000,000 تومان است.

راهبان R-680-FAST با بوم 3 متری

موجود در انبار

قیمت اصلی 32,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,700,000 تومان است.

راهبند راهبان R-680-PRO با بوم 3 متری

موجود در انبار

قیمت اصلی 26,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,800,000 تومان است.

راهبند راهبان R-680-PRO با بوم4 متری

موجود در انبار

قیمت اصلی 27,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,400,000 تومان است.

راهبند راهبان R-680-PRO با بوم 5 متری

موجود در انبار

قیمت اصلی 28,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,100,000 تومان است.

راهبند راهبان R-680-PRO با مکانیزم تاشو 90درجه

موجود در انبار

قیمت اصلی 33,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,500,000 تومان است.

راهبند راهبان R-680-PRO با مکانیزم تاشو 180 درجه

موجود در انبار

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

راهبند راهبان R-680-PRO فنس دار

موجود در انبار

قیمت اصلی 36,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,300,000 تومان است.

راهبند راهبان R-680-PRO با بوم 6 متری

موجود در انبار

قیمت اصلی 29,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,400,000 تومان است.

راهبند راهبان با بوم تلسکوپی

موجود در انبار

قیمت اصلی 33,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,800,000 تومان است.